Pobierz opis usługi Skontaktuj się z nami
Caspar

Aktualności

16.09.2014 Jaka będzie przyszłość?

Na zdjęciu: Błażej Bogdziewicz, wiceprezes Caspar Asset Management S.A.

 

Dziennik „Rzeczpospolita” z 11 września 2014 roku zastanawia się nad inwestycjami na najbliższe miesiące i podsumowuje wyniki inwestycyjne od 1 września 2011 roku do końca sierpnia br.

 

Według jednego z autorów publikacji, Cezarego Adamczyka, ostatnie trzy lata były dobre dla klientów funduszy inwestycyjnych. „Spośród 366 funduszy działających na naszym rynku od września 2011 roku ponad 80% ma dodatnie stopy zwrotu. Inwestycje w około 60% funduszy przyniosły zysk wyższy niż lokata bankowa. Najwięcej można było zarobić w funduszach operujących na globalnych rynkach rozwiniętych. Nie powinno to dziwić, zważywszy na permanentną hossę i kolejne rekordowe notowania indeksów. Przeciętna stopa zwrotu tej grupy funduszy przekroczyła 41%” – napisał redaktor Adamczyk.

 

Z zestawienia przedstawionego przez „Rzeczpospolitą” wynika, że w okresie od 1 września 2011 roku do końca sierpnia br. najwyższą stopę zwrotu uzyskali ci inwestorzy, którzy zdecydowali się kupić akcje małych i średnich firm, czyli tzw. misiów. W tym okresie średnia stopa zwrotu z tej inwestycji wyniosła 44%. W tym samym okresie średnia stopa z inwestycji w fundusze zagraniczne rynków rozwiniętych wyniosła 41%, w wypadku funduszy inwestujących w małe i średnie spółki 30%, a w wypadku inwestycji w akcje spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – 25%. W ciągu trzech lat stopa zwrotu z inwestycji w obligacje skarbowe osiągnęła 20%, taki sam wynik dała inwestycja w fundusze papierów dłużnych, natomiast w inwestycje akcji polskich – 15%.

 

Ale to podsumowanie historii. Jaka będzie przyszłość? „Wojna za naszą wschodnią granicą, malejący wzrost gospodarczy, bardzo niska inflacja (a wręcz deflacja), coraz bardziej prawdopodobny spadek oficjalnych stóp procentowych, małe obroty na warszawskiej giełdzie. To tylko niektóre argumenty, jakie muszą brać pod uwagę osoby zastanawiające się, jak lokować swoje nadwyżki finansowe. Podjęcie decyzji nie jest łatwe” – przestrzega „Rzeczpospolita”.

 

Wśród osób, które „Rzeczpospolita” poprosiła o odpowiedź na udzielenie rady o kierunek inwestycji na najbliższą przyszłość, był także Błażej Bogdziewicz, wiceprezes Caspar Asset Management SA. Oto jego komentarz:

W ostatnich pięciu latach na rynkach akcji sytuacja wyglądała bardzo różnie w Stanach Zjednoczonych i Europie, a w szczególności w Polsce. Rynek amerykański przez ostatnie lata pozostawał w hossie, a indeks akcji S&P 500 Total Return wzrósł w tym czasie o blisko 116%, podczas gdy Polski WIG w przeliczeniu na USD o niespełna 27%. Lepsze perspektywy przed polską giełdą będą zależeć z jednej strony od sytuacji w strefie euro, a z drugiej od przebiegu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego.

 

Ostatnie decyzje Europejskiego Banku Centralnego o skupie aktywów prywatnych oznaczają, moim zdaniem, dużą zmianę w polityce banku, która choćby przez osłabienie euro będzie wspierać europejską gospodarkę, co – o ile złoty nie umocni się wyraźnie w stosunku do euro – powinno pomóc również polskiej gospodarce. Trudno prognozować kolejne decyzje kierownictwa Rosji, jeżeli jednak doszłoby do trwałego zakończenia konfliktu zbrojnego, powinno to mieć pozytywne przełożenie na rynki. Potencjalna poprawa sytuacji w strefie euro, jak i na wschodzie, będzie miała w mojej ocenie przełożenie na decyzje przedsiębiorców o rozpoczynaniu nowych inwestycji, które są niezbędne do szybszego wzrostu gospodarczego w Polsce. Szybszy wzrost gospodarczy powinien pozytywnie przełożyć się na wyniki spółek i prawdopodobnie na kursy akcji. Po ewentualnych kolejnych obniżkach stóp procentowych przez RPP, alternatywne dla akcji klasy aktywów, takie jak depozyty bankowe czy obligacje, będą przynosiły niskie stopy zwrotu w relacji do historycznych poziomów, co powinno zachęcać do inwestowania w akcje czy nieruchomości.

 

PG

05.09.2014 Mario Draghi w ofensywie?

  Na zdjęciu: Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Centralnego. Fot. Materiały ECB.

 

Europejski Bank Centralny po raz kolejny obniżył stopy procentowe. Od dzisiaj, czyli od 5 września 2014 roku, stopa refinansowa wyniesie 0,05%, depozytowa minus 0,02%, a stopa kredytu 0,3%. Analitycy spodziewają się też innych działań EBC stymulujących europejską gospodarkę.

 

To najniższe stopy w historii strefy euro. Ich spadek zaskoczył świat finansów. Bo choć Mario Draghi, prezes EBC, zapowiadał, że jeśli inflacja dalej będzie się w Eurolandzie obniżać, to bank „wzmocni bodźce” stymulujące rozwój gospodarki, to zaledwie trzy spośród 44 ankietowanych banków spodziewało się obniżenia stóp procentowych już teraz. Obniżka ma oczywiście związek z bardzo niskim poziomem inflacji w krajach strefy euro, która w sierpniu br. osiągnęła najniższy poziom od października 2009 roku i wyniosła zaledwie 0,3%.

 

Mario Draghi zapowiedział, że jeszcze w październiku br. rozpocznie się skup papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami. Szczegóły tego programu zostaną wypracowane w następnych tygodniach i ogłoszone 2 października br., podczas kolejnego posiedzenia Rady Prezesów. Spekuluje się, że wartość programu może sięgnąć nawet 500 mld euro. „Sięgnięcie po niekonwencjonalne środki prowadzenia polityki monetarnej ma na celu przywrócenie inflacji do poziomu określonego przez cel” – tłumaczył prezes EBC na konferencji prasowej.

 

W wielu komentarzach analityków pobrzmiewa powątpiewanie, czy obniżenie stóp procentowych rzeczywiście będzie skutecznym instrumentem i wpłynie na zwiększenie wzrostu gospodarczego w krajach należących do strefy euro. Niektórzy twierdzą nawet, że wczorajsza decyzja Europejskiego Banku Centralnego jest wyrazem bezsilności Mario Draghiego i jego ekipy. Ale europejskie giełdy na decyzję Rady Prezesów EBC zareagowały wzrostami, a to dobra wiadomość dla inwestorów.

 

  Błażej Bogdziewicz, wiceprezes Caspar Asset Management SA:

 

Wczorajsze decyzje Europejskiego Banku Centralnego o obniżce stóp i rozpoczęciu w październiku skupu aktywów są w mojej ocenie odważnym posunięciem. W ostatnich dniach niejednokrotnie czytałem opinie analityków twierdzących, aby zbyt wiele od EBC nie oczekiwać. Zapewne zatem cześć rynku może być zaskoczona ostatnimi decyzjami. Jednym z pierwszych pozytywnych skutków decyzji EBC jest spadek wartości euro do dolara, co powinno pomóc europejskim eksporterom. Uważam, że te decyzje powinny pomóc gospodarce strefy euro, przy czym jednak bez reform, szczególnie reform rynku pracy, mogą one niestety nie wystarczyć do istotnej obniżki bezrobocia, które jest w tej chwili jedną z największych bolączek wielu europejskich gospodarek.

Decyzje EBC oznaczają też wzrost szans na cięcie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, która niejednokrotnie w przeszłości brała pod uwagę decyzje EBC.

 

PG

 

04.09.2014 Długi cień Putina

  Na zdjęciu: Michał Dąbrowski, zarządzający w Caspar Asset Management S.A.

 

 

Patrząc z perspektywy półrocza, lepszy wynik zanotowała Strategia Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy, której stopa zwrotu wyniosła w ostatnich sześciu miesiącach 4,75%.

 

W tym samym czasie druga ze strategii Caspar Asset Management – Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy – dała inwestorom zwrot w wysokości 4,22%. I właśnie ona w dłuższej, bo trzyletniej perspektywie czasowej bardziej z pewnością satysfakcjonuje inwestorów. W ciągu ostatnich 36 miesięcy, stopa zwrotu tej strategii znacząco przekroczyła 38%, natomiast w wypadku Strategii Zrównoważonej Środkowej i Wschodniej Europy ten wzrost sięgnął 24%. Niestety, ostatni miesiąc nie był satysfakcjonujący. Przyczyną, jak tłumaczy Michał Dąbrowski, jest przede wszystkim rosyjska agresja na Ukrainę.

 

„Sytuacja na rynkach finansowych w ostatnim okresie w dalszym ciągu pozostawała pod wpływem informacji napływających z Ukrainy. Wciąż nie wiemy jaki wpływ na gospodarki poszczególnych państwa będą miały dwustronne sankcje nałożone przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone oraz Rosję. Obserwujemy jednak, że obawy o negatywny ich efekt objawiają się w publikowanych wskaźnikach wyprzedzających – przekonuje Michał Dąbrowski, zarządzający w Caspar Asset Management. – Portfelom zarządzanym zgodnie ze Strategią Akcji Środkowej i Wschodniej Europy ze względu na szeroką dywersyfikację udało się wypracować dodatni wynik nominalny w ostatnim miesiącu, który był jednak nieznacznie słabszy od benchmarku. Historycznie niskie rentowności obligacji są przejawem utrzymującej się na rynku awersji do ryzyka, ale jednocześnie na ich tle akcje wyglądają coraz bardziej atrakcyjnie. W dalszym ciągu jednym z najważniejszych czynników wpływających na rynki akcji będzie rozwój sytuacji na wschodzie Ukrainy”.  

 

 

Wyniki zarządzania brutto na dzień 31.08.2014 rok przedstawiają się następująco:

Pobierz
Caspar

O nas

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna została zawiązana w dniu 3 sierpnia 2009 roku i na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja 2010 roku, prowadzi działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zm., dalej: Ustawa).


Caspar AM powstał by zarządzać aktywami swoich Klientów -  inwestując je na rynku kapitałowym w szczególności w akcje oraz papiery dłużne - jako alternatywa dla dużych instytucji zarządzających aktywami, wchodzących w skład skomplikowanych, często wielostopniowych struktur, grup kapitałowych. Na tle tych podmiotów, Caspar AM zachowuje niezależność w działaniu i elastyczność względem potrzeb Klienta.
 

 

Caspar

Filozofia

 

Caspar Asset Management w centrum swojego zainteresowania stawia Klienta. Celem Spółki jest realizowanie jego oczekiwań, a motywacją, odpowiednio skonstruowany system wynagrodzeń pracowników, który w znacznej mierze zależy od osiągniętych wyników inwestycyjnych.


Caspar AM dokonuje starannej selekcji spółek, opierając się na analizie fundamentalnej, największą wagę przywiązując do wartości spółki, jej perspektyw rozwoju oraz otoczenia rynkowego. W celu dokonania właściwego wyboru prowadzone są rozmowy z zarządami spółek, analizy otoczenia prawnego oraz ich modelu biznesowego.
 

Caspar

Oferta

 

Oferta Caspar AM skierowana jest do Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy posiadają nadwyżkę środków finansowych na poziomie co najmniej 1 mln PLN, nie chcą samodzielnie podejmować decyzji inwestycyjnych i wolą powierzyć środki profesjonalistom.

 

Proponowane przez Caspar AM strategie inwestycyjne skierowane są do dwóch grup Klientów. Tych liczących na ponadprzeciętne zyski, gotowych ponieść większe ryzyko – dla nich przygotowane zostały strategie agresywne, zakładające większe zaangażowanie w akcje. Drugą grupą są Klienci mniej skłonni do podejmowania ryzyka, dla których przygotowane zostały strategie: zrównoważona lub stabilnego wzrostu.

 

Pobierz Opis usługi
Caspar

Kontakt

Caspar Asset Management S.A.

61-832 Poznań ul. Szkolna 5/13

caspar@casparam.pl

tel. +48 61 855 16 14


Formularz kontaktowy:


Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 2 dni roboczych


Imię i nazwisko:
Telefon:
Wprowadz numer telefonu.
*
E-mail:
Wprowadz poprawny adres email.
*
Wiadomość:
CAPTCHA Image [ Zmień obrazek ]
Przepisz kod: *

* - pola obligatoryjne do wyboru

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) podanie przez Państwa informacji jest dobrowolne, informacje te mogą być przetwarzane i wykorzystywane obecnie i w przyszłości tylko do celów marketingowych Caspar Asset Management Spółka Akcyjna. Wypełniając ten formularz, wyrażają Państwo na to zgodę. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Caspar Asset Management Spółka Akcyjna za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Wyślij wiadomość
Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335440, NIP 779-236-25-43, REGON 301186397, kapitał zakładowy 1.972.373,00 PLN (wpłacony w całości).
zamknij W związku ze zmianą ustawy Prawo telekomunikacyjne Caspar Asset Management S.A. informuje, że w ramach witryny internetowej stosowane są pliki „cookies” głównie w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
Korzystanie z witryny oznacza Państwa akceptację na otrzymywanie plików „cookies”.
W każdym czasie można zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”.
Więcej szczegółów w zakładce „Polityka plików cookies”.