Pobierz opis usługi Skontaktuj się z nami
Caspar

Aktualności

05.02.2015 Benchmarki pobite

Obie strategie Caspar Asset Management bardzo znacząco wyprzedziły w styczniu 2015 roku benchmarki, a stopa zwrotu strategii akcyjnej wyniosła około 3,9%.

 

„Strategia Akcji Środkowej i Wschodniej Europy zanotowała w styczniu stopę zwrotu w wysokości około 3,9%, tj. o ponad 2 punkty procentowe powyżej benchmarku. Dobry wynik został osiągnięty między innymi dzięki dywersyfikacji oraz udanym inwestycjom na rynkach Europy Zachodniej” – tłumaczy Błażej Bogdziewicz, wiceprezes Caspar Asset Management S.A.

 

W efekcie, w trzech ostatnich miesiącach stopa zwrotu Strategii Akcyjnej Środkowej i Wschodniej Europy wyniosła 3,50% i była lepsza od benchmarku o 2,5 punkty procentowe. W ciągu dwóch ostatnich lat ta strategia wypracowała stopę zwrotu w wysokości 16,63%, co oznacza wynik lepszy od benchmarku aż o 16,6 punktu procentowego.

 

Bardzo dobrym wynikiem za trzy ostatnie miesiące, lepszym od benchmarku o ponad 1,7 punktu procentowego, mogą się też pochwalić zarządzający Strategią Zrównoważoną Środkowej i Wschodniej Europy. Stopa zwrotu za ostatnie trzy miesiące w wypadku tej strategii wyniosła 2,13%, a za ostatnie dwa lata ponad 10,50%.

 

Wyniki zarządzania brutto na dzień 31.01.2015 roku przedstawiają się następująco:

Pobierz

28.01.2015 Europa Środkowa się rozpędza

W ubiegłym roku roczna dynamika wzrostu PKB w krajach Europy Środkowej wyniosła 2,9% i takie tempo oczekiwane jest także w pierwszej połowie 2015 roku. W drugiej połowie tego roku wzrost PKB powinien jeszcze przyspieszyć.

 

Obawy, że agresja Rosji na Ukrainę odbije się bardzo niekorzystnie na gospodarce regionu nie znajdują, na szczęście, potwierdzenia. Owszem, w 2014 roku spadła wartość eksportu państw Europy Środkowej – zwłaszcza Polski i Węgier – ale za to znacząco wzrosła konsumpcja wewnętrzna. W efekcie, wzrost produktu krajowego brutto w ubiegłym roku wyniósł 2,9%, wobec 1,3% w 2013 roku. Co ważniejsze, ta dynamika wzrostu PKB powinna się utrzymać w pierwszych sześciu miesiącach tego roku, a w drugiej połowie 2015 roku jeszcze wzrosnąć. Z raportu „Sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, przygotowanego przez Narodowy Bank Polski wynika także, że w latach 2015-2016 głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt wewnętrzny, natomiast rola popytu zagranicznego będzie dalej marginalizowana. W świetle przedłużającego się – i zaostrzającego – konfliktu na Ukrainie, to dla inwestorów dobra wiadomość.

 

Dominująca rola Konsumpcji wewnętrznej

Jednym z czynników wzrostu popytu wewnętrznego w ubiegłym roku oraz w latach 2015-2016 będzie niska inflacja. Wprawdzie w drugiej połowie tego roku powinna ona wzrosnąć, ale nadal pozostanie na relatywnie niskim poziomie. „Niewielki wzrost inflacji wynikać ma przede wszystkim z oczekiwanego umacniania się popytu konsumpcyjnego i wzrostu inflacji bazowej – napisali autorzy raportu NBP. – W świetle prognoz cen surowców na rynkach światowych czynniki o charakterze podażowym, czyli ceny energii i żywności nieprzetworzonej, mogą mieć mniejszy wpływ na dynamikę cen, zwłaszcza w 2016 roku”.

 

W 2014 roku konsumpcja wewnętrzna zwiększała się w krajach Europy Środkowej najszybciej od 2011 roku i w trzecim kwartale ubiegłego roku wyniosła 2,7%. Było to spowodowane nie tylko niską inflacją, ale także znaczną poprawą sytuacji na rynku pracy, czyli spadkiem bezrobocia, wzrostem dynamiki wynagrodzeń oraz wzrostem zatrudnienia. Wzrost spożycia był w ubiegłym roku szczególnie widoczny na Węgrzech, w krajach bałtyckich oraz w Rumunii. W minionym roku szybko wzrastały też nakłady inwestycyjne, osiągając w trzecim kwartale 2014 roku tempo 7,5% rok do roku. Szczególnie dynamiczny wzrost tempa nakładów inwestycyjnych miał w ubiegłym roku miejsce w Polsce, na Słowacji oraz na Węgrzech. Gorzej było natomiast w Czechach oraz krajach bałtyckich. Warto jednak pamiętać, że wzrost tempa inwestycji był w dużym stopniu związany z środkami uzyskiwanymi przez kraje Europy Środkowej z Unii Europejskiej.

 

Polska w europejskie czołówce

W 2014 roku dwa kraje regionu, Polska oraz Węgry, należały do najszybciej rozwijających się państw Unii Europejskiej. I wygląda na to, że w tym roku Polska także utrzyma się w unijnym „czubie”. Rząd prognozuje, że w 2015 roku tempo wzrostu polskiego PKB wyniesie 3,4%. Nieco większym optymistą jest Bank of America Merrill Lynch, który w tym roku prognozuje wzrost o 3,5, a w 2016 roku o 3,7%.

 

Spośród krajów Europy Środkowej, poza Polską, najwyższe tempo wzrostu gospodarczego zanotują w 2015 roku według Komisji Europejskiej Litwa (3,1 i 3,4% w 2016 roku), Łotwa (odpowiednio 2,9 i aż 3,6%) oraz Czechy (2,7 i 2,7%). Maruderami będą zaś Chorwacja (0,2 i 1,1%) oraz Bułgaria (0,6 i 1,0%).

 

Warto dodać, że zdaniem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w 2015 roku tempo wzrostu PKB w strefie euro wyniesie tylko 1,2%.

 

Przypominamy, że w rankingu Gazety Giełdy "Parkiet" podsumowującego inwestycje firm asset management nasza Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy zajęła drugie miejsce wśród wszystkich strategii akcyjnych zarządzanych przez polskie firmy asset management. Tak dobre prognozy gospodarcze dla naszego regionu dają szansę na jeszcze lepszy wynik w tym roku.

PG

 

27.01.2015 Ocena „Parkietu”: Akcyjna strategia Caspara wśród dwóch najlepszych w 2014 roku

Na zdjęciu: Leszek Kasperski, Prezes Zarządu Caspar Asset Management S.A.

 

Gazeta Giełdy „Parkiet” z 26 stycznia 2015 roku opublikowała zestawienie wyników zarządzania polskich firm asset management w 2014 roku. Obie „casparowe” strategie znalazły się w absolutnej czołówce.

 

Największy sukces odniosła Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy, która z wynikiem 2,80% zajęła drugie miejsce wśród wszystkich strategii akcyjnych zarządzanych przez polskie firmy asset management. Nieco lepszym wynikiem za ubiegły rok mogło się pochwalić wyłącznie BPH TFI, ale naprawdę tylko nieco lepszym, bo w jego wypadku stopa zwrotu była wyższa zaledwie o 0,04 punktu procentowego. Z kolei strategię akcyjną Pionieer Pekao Investment Management, sklasyfikowaną na trzecim miejscu, dzieli od naszej 0,62 punktu procentowego.

 

Bardzo dobry wynik na tle konkurencji wypracowała w ubiegłym roku także Strategia Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy, która ze stopą zwrotu 3,49% znalazła się na piątym miejscu. Do „pudła”, czyli miejsca na podium, zabrakło bardzo niewiele.

 

Warto zaznaczyć, że Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy w zestawieniu stóp zwrotu wszystkich strategii akcyjnych za ostatnie trzy lata znalazła się wśród pięciu najlepszych, czyli najbardziej zyskownych, strategii akcyjnych. W tym czasie jej posiadacze mogli się cieszyć stopą zwrotu w wysokości 41,65%.

 

Jan Morbiato, dziennikarz Gazety Giełdy „Parkiet” opublikował też w tym samym numerze ranking największych firm zarządzania aktywami dla zamożnych klientów. Pod względem wielkości aktywów, Caspar Asset Management S.A. znalazł się na piątym miejscu, natomiast pod względem ilości obsługiwanych klientów – na miejscu trzecim. Przy czym, co warto zaznaczyć, w tym rankingu wyprzedziły go wyłącznie firmy należące do bankowych grup finansowych.

 

„Dobre wyniki zarządzania są dla nas ważniejsze niż ranking pod względem wielkości. Bo dla klientów liczy się przede wszystkim satysfakcjonująca stopa zwrotu – komentuje Leszek Kasperski, prezes Caspar Asset Management S.A. – Klienci wynajmują nas po to, abyśmy zarabiali dla nich pieniądze i jak widać, wywiązujemy się z tego zadania skutecznie”.

PG

Caspar

O nas

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna została zawiązana w dniu 3 sierpnia 2009 roku i na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja 2010 roku, prowadzi działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zm., dalej: Ustawa).


Caspar AM powstał by zarządzać aktywami swoich Klientów -  inwestując je na rynku kapitałowym w szczególności w akcje oraz papiery dłużne - jako alternatywa dla dużych instytucji zarządzających aktywami, wchodzących w skład skomplikowanych, często wielostopniowych struktur, grup kapitałowych. Na tle tych podmiotów, Caspar AM zachowuje niezależność w działaniu i elastyczność względem potrzeb Klienta.
 

 

Caspar

Filozofia

 

Caspar Asset Management w centrum swojego zainteresowania stawia Klienta. Celem Spółki jest realizowanie jego oczekiwań, a motywacją, odpowiednio skonstruowany system wynagrodzeń pracowników, który w znacznej mierze zależy od osiągniętych wyników inwestycyjnych.


Caspar AM dokonuje starannej selekcji spółek, opierając się na analizie fundamentalnej, największą wagę przywiązując do wartości spółki, jej perspektyw rozwoju oraz otoczenia rynkowego. W celu dokonania właściwego wyboru prowadzone są rozmowy z zarządami spółek, analizy otoczenia prawnego oraz ich modelu biznesowego.
 

Caspar

Oferta

 

Oferta Caspar AM skierowana jest do Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy posiadają nadwyżkę środków finansowych na poziomie co najmniej 1 mln PLN, nie chcą samodzielnie podejmować decyzji inwestycyjnych i wolą powierzyć środki profesjonalistom.

 

Proponowane przez Caspar AM strategie inwestycyjne skierowane są do dwóch grup Klientów. Tych liczących na ponadprzeciętne zyski, gotowych ponieść większe ryzyko – dla nich przygotowane zostały strategie agresywne, zakładające większe zaangażowanie w akcje. Drugą grupą są Klienci mniej skłonni do podejmowania ryzyka, dla których przygotowane zostały strategie: zrównoważona lub stabilnego wzrostu.

 

Pobierz Opis usługi
Caspar

Kontakt

Caspar Asset Management S.A.

61-832 Poznań ul. Szkolna 5/13

caspar@casparam.pl

tel. +48 61 855 16 14


Formularz kontaktowy:


Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 2 dni roboczych


Imię i nazwisko:
Telefon:
Wprowadz numer telefonu.
*
E-mail:
Wprowadz poprawny adres email.
*
Wiadomość:
CAPTCHA Image [ Zmień obrazek ]
Przepisz kod: *

* - pola obligatoryjne do wyboru

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) podanie przez Państwa informacji jest dobrowolne, informacje te mogą być przetwarzane i wykorzystywane obecnie i w przyszłości tylko do celów marketingowych Caspar Asset Management Spółka Akcyjna. Wypełniając ten formularz, wyrażają Państwo na to zgodę. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Caspar Asset Management Spółka Akcyjna za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Wyślij wiadomość
Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335440, NIP 779-236-25-43, REGON 301186397, kapitał zakładowy 1.972.373,00 PLN (wpłacony w całości).
zamknij W związku ze zmianą ustawy Prawo telekomunikacyjne Caspar Asset Management S.A. informuje, że w ramach witryny internetowej stosowane są pliki „cookies” głównie w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
Korzystanie z witryny oznacza Państwa akceptację na otrzymywanie plików „cookies”.
W każdym czasie można zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”.
Więcej szczegółów w zakładce „Polityka plików cookies”.