Pobierz opis usługi Skontaktuj się z nami
Caspar

Aktualności

05.11.2014 Powyżej benchmarków

W minionym miesiącu obie strategie znalazły się minimalnie „pod kreską”, ale jeśli brać pod uwagę dłuższą perspektywę, to cały czas spisują się one znacznie lepiej od benchmarku.

 

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Strategia Akcyjna Środkowej i Wschodniej Europy dała stopę zwrotu w wysokości 0,05%, natomiast Strategia Zrównoważona Środkowej i Wschodniej Europy 1,43%. Inwestorzy, którzy zdecydowali się skorzystać z usług Caspar Asset Management dwa lata temu, mogą mieć satysfakcję – w tym okresie stopa zwrotu strategii akcyjnej przyniosła 22,79%, podczas gdy benchmark tylko 6, 82%. Wielokrotnie lepszy od benchmarku wynik dała też w tym okresie strategia zrównoważona – 13,17% wobec benchmarku, którego wynik wyniósł 4,10%.

 

Obie strategie znacząco wyprzedzają benchmark również w okresie trzyletnim. W tym czasie stopa zwrotu wypracowana przez zarządzających Strategią Akcyjną Środkowej i Wschodniej Europy osiągnęła 31,50%, a benchmark niewiele przekroczył 20%. W wypadku Strategii Zrównoważonej Środkowej i Wschodniej Europy stopa zwrotu wyniosła 19,40%, a benchmark 12,70%.

 

„Październik był dobrym miesiącem dla rynku tureckiego, który w tym miesiącu zachowywał się lepiej do większości rynków w Europie. Pozostałe rynki, podobnie jak nasza Strategia Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, zakończyły miesiąc z reguły w okolicach zera bądź na lekkim minusie – tłumaczy Błażej Bogdziewicz, wiceprezes Caspar Asset Management. – Zmienność w ciągu miesiąca była jednak duża, a dobra końcówka miesiąca była między innymi rezultatem informacji o zwiększeniu zakupów aktywów finansowych przez Bank Centralny Japonii. Cały czas wydaje się że dla rynków bardzo ważne są działania banków centralnych. Inwestorzy zapewne będą uważnie przyglądać się także działaniom Europejskiego Banku Centralnego, który w październiku poczynił pierwsze zakupy aktywów finansowych”.

Wyniki zarządzania brutto na dzień 31.10.2014 r. przedstawiają się następująco:

Pobierz

27.10.2014 Caspar AM w elicie

  Na zdjęciu: Leszek Kasperski, Prezes Caspar Asset Management S.A.

 

Gazeta Giełdy „Parkiet” podsumowała pierwsze trzy kwartały 2014 roku na rynku firm zarządzania aktywami najbogatszych klientów. Caspar Asset Management AM znalazł się wśród największych.

 

W zestawieniu opublikowanym 27 października 2014 roku, pod względem wielkości aktywów pod zarządzaniem, nasza firma została sklasyfikowana przez „Parkiet” na piątym miejscu. Sukces jest tym większy, że jesteśmy jedną z dwóch firm z czołówki, która nie należy do grup bankowych.

 

Z kolei w rankingu, którego kryterium jest liczba obsługiwanych klientów, Caspar Asset Management SA został sklasyfikowany na miejscu trzecim! W tym zestawieniu pokonaliśmy między innymi Pioneera Pekao Investment Management, Noble Funds oraz BPH.

 

Leszek Kasperski, prezes Caspar Asset Management SA:

Ranking uzmysławia siłę poszczególnych firm zarządzania aktywami najbogatszych klientów i pokazuje dynamizm Caspar AM, który rozpoczął działalność w 2010 roku i w ciągu tak krótkiego czasu, dzięki dobrym wynikom zarządzania oraz dobrym relacjom z klientami, w ciągu zaledwie czterech lat stał się jedną z największych firm asset management.

22.10.2014 Wietrzyk optymizmu

Na niedawnej konferencji zorganizowanej przez Polską Agencję Prasową Biznes „Strategie rynkowe 2014” dominował optymizm. Zdaniem ekonomistów, dobre perspektywy rysują się przed rynkiem polskim oraz amerykańskim. Gorsze oceny mają natomiast inwestycje w Europie Zachodniej.

 

Ekonomiści zebrani na konferencji „Strategie rynkowe 2014” utrzymują, że wzrost produktu krajowego brutto w Polsce będzie się wahał między 3,1 a 3,4%. Dla osób zdecydowanych na inwestycje w akcje polskich przedsiębiorstw klucz do sukcesu leży jednak w reakcji na sytuację w Stanach Zjednoczonych. Większość spodziewa się zakończenia przez FED programu luzowania monetarnego i podwyżki amerykańskich stóp procentowych. Wszystko zależy od tego, jak zareagują na to inwestorzy instytucjonalni. Jeśli ich reakcja, co bardziej prawdopodobne, będzie spokojna, wówczas także nad Wisłą zaświeci słońce. Ale specjaliści przestrzegają, że jeśli amerykańska giełda zacznie dyskontować perspektywę podwyżek stóp procentowych, to nad Wisłą blask słońca może być mocno przyćmiony.

 

Większość specjalistów jest sceptyczna w ocenie szans na wzrosty w Europie Zachodniej. Ożywienie w tym regionie jest znacznie słabsze niż się spodziewano. Prawdopodobnie gospodarka strefy euro w najbliższych miesiącach nie będzie w stanie nadążyć za amerykańską i będzie to miało dominujący wpływ na rynek akcji. Ta ocena jest tym bardziej zasadna, że w ostatnim czasie bardzo niekorzystne dane napływają z Niemiec. Dotychczasowa lokomotywa wzrostu strefy euro dostała zadyszki. I to potężnej. W sierpniu 2014 roku, w porównaniu do poprzedniego miesiąca, produkcja w niemieckim przemyśle spadła o 4%. Co gorsza, spadły też zamówienia w przemyśle na kolejne miesiące i to aż o 5,7%, a wielkość eksportu obniżyła się o 5,8%. To skala nienotowana w niemieckiej gospodarce od 2009 roku. Presja tych danych spowodowała, że obniżono już prognozy wzrostu PKB Republiki Federalnej Niemiec z 1,9 do 1,3% w tym roku oraz z 2 do zaledwie 1,2% w roku 2015.

 

Według raportu o gospodarce niemieckiej przygotowanego przez Ośrodek Studiów Wschodnich, najważniejsza przyczyna zadyszki niemieckiej gospodarki tkwi nie tyle w uwarunkowaniach zewnętrznych, co w mniej przyjaznej polityce rządu Angeli Merkel. „W tym roku wprowadzono nowe świadczenia socjalne, które w przyszłości spowodują obciążenia dla firm i mogą je już teraz zmuszać do rewizji planów inwestycyjnych na rynku wewnętrznym – czytamy w raporcie Ośrodka Studiów Wschodnich. – Poza tym Niemcy, ze względu na program znacznych oszczędności budżetowych, wciąż notują bardzo niski wskaźnik inwestycji publicznych, a rząd jest krytykowany za coraz większe problemy infrastrukturalne. Gorsze wyniki gospodarcze mogą więc skłonić wielką koalicję do zwiększenia puli środków na inwestycje, co może pobudzić koniunkturę w Europie”.

 

Podczas konferencji „Strategie rynkowe 2014” zwracano uwagę, że w tym roku, wbrew wcześniejszym przewidywaniom, hitem inwestycyjnym może się okazać sektor energetyczny. Przestrzegano natomiast przed inwestycjami w banki, bo przy niskich stopach procentowych znacznie zmniejszy się marża odsetkowa i wyniki tego sektora będą prawdopodobnie gorsze od przewidywanych. Optymistycznie natomiast mówiono o notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie małych i średnich firmach. Optymiści byli zdania, że mogą one zyskać nawet kilkanaście procent.

PG

Caspar

O nas

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna została zawiązana w dniu 3 sierpnia 2009 roku i na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja 2010 roku, prowadzi działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zm., dalej: Ustawa).


Caspar AM powstał by zarządzać aktywami swoich Klientów -  inwestując je na rynku kapitałowym w szczególności w akcje oraz papiery dłużne - jako alternatywa dla dużych instytucji zarządzających aktywami, wchodzących w skład skomplikowanych, często wielostopniowych struktur, grup kapitałowych. Na tle tych podmiotów, Caspar AM zachowuje niezależność w działaniu i elastyczność względem potrzeb Klienta.
 

 

Caspar

Filozofia

 

Caspar Asset Management w centrum swojego zainteresowania stawia Klienta. Celem Spółki jest realizowanie jego oczekiwań, a motywacją, odpowiednio skonstruowany system wynagrodzeń pracowników, który w znacznej mierze zależy od osiągniętych wyników inwestycyjnych.


Caspar AM dokonuje starannej selekcji spółek, opierając się na analizie fundamentalnej, największą wagę przywiązując do wartości spółki, jej perspektyw rozwoju oraz otoczenia rynkowego. W celu dokonania właściwego wyboru prowadzone są rozmowy z zarządami spółek, analizy otoczenia prawnego oraz ich modelu biznesowego.
 

Caspar

Oferta

 

Oferta Caspar AM skierowana jest do Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy posiadają nadwyżkę środków finansowych na poziomie co najmniej 1 mln PLN, nie chcą samodzielnie podejmować decyzji inwestycyjnych i wolą powierzyć środki profesjonalistom.

 

Proponowane przez Caspar AM strategie inwestycyjne skierowane są do dwóch grup Klientów. Tych liczących na ponadprzeciętne zyski, gotowych ponieść większe ryzyko – dla nich przygotowane zostały strategie agresywne, zakładające większe zaangażowanie w akcje. Drugą grupą są Klienci mniej skłonni do podejmowania ryzyka, dla których przygotowane zostały strategie: zrównoważona lub stabilnego wzrostu.

 

Pobierz Opis usługi
Caspar

Kontakt

Caspar Asset Management S.A.

61-832 Poznań ul. Szkolna 5/13

caspar@casparam.pl

tel. +48 61 855 16 14


Formularz kontaktowy:


Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 2 dni roboczych


Imię i nazwisko:
Telefon:
Wprowadz numer telefonu.
*
E-mail:
Wprowadz poprawny adres email.
*
Wiadomość:
CAPTCHA Image [ Zmień obrazek ]
Przepisz kod: *

* - pola obligatoryjne do wyboru

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) podanie przez Państwa informacji jest dobrowolne, informacje te mogą być przetwarzane i wykorzystywane obecnie i w przyszłości tylko do celów marketingowych Caspar Asset Management Spółka Akcyjna. Wypełniając ten formularz, wyrażają Państwo na to zgodę. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Caspar Asset Management Spółka Akcyjna za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Wyślij wiadomość
Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335440, NIP 779-236-25-43, REGON 301186397, kapitał zakładowy 1.972.373,00 PLN (wpłacony w całości).
zamknij W związku ze zmianą ustawy Prawo telekomunikacyjne Caspar Asset Management S.A. informuje, że w ramach witryny internetowej stosowane są pliki „cookies” głównie w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
Korzystanie z witryny oznacza Państwa akceptację na otrzymywanie plików „cookies”.
W każdym czasie można zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”.
Więcej szczegółów w zakładce „Polityka plików cookies”.