Pobierz opis usługi Skontaktuj się z nami
Caspar

Aktualności

01.08.2014 OFE kontra ZUS

Na zdjęciu: Błażej Bogdziewicz

 

W ostatnim dniu lipca zakończył się proces wyboru przez Polaków instytucji, która ma nam wypłacać przyszłą emeryturę. Na usługi prywatnych funduszy zdecydowało się prawdopodobnie około 10 proc. osób korzystających dotąd z Otwartych Funduszy Emerytalnych.

 

To niezbyt imponująca wielkość, choć i tak więcej niż spodziewał się rząd. Gabinet Donalda Tuska zrobił wiele, aby zohydzić Polakom Otwarte Fundusze Emerytalne. Pierwszym krokiem było zabranie przez rząd z OFE połowy oszczędności – dokładnie 153 mld zł – a później jeszcze wydatniej zmarginalizował filar kapitałowy poprzez wprowadzenie zasady „dobrowolności uczestnictwa w OFE”. Funduszom zabroniono także reklamowania swojej oferty i – licząc na bierność obywateli – wprowadzono zasadę, że brak decyzji automatycznie oznacza przejście do ZUS. „Gazeta Wyborcza” twierdziła nawet, że w nieoficjalnych rozmowa urzędnicy mówili, że byłoby najlepiej, aby Polacy zorientowali się o konieczności złożenia deklaracji dopiero w sierpniu, a więc po upływie ustawowego terminu.

 

W tej sytuacji fakt, że do OFE przystąpiło tyle osób ma swoją wagę. Według oficjalnych informacji do 29 lipca 2014 r. na pobieranie części emerytury z prywatnych funduszy zdecydowało się 1,2 mln osób. Ale lawinowy napływ deklaracji nastąpił w ostatnich dniach lipca br. Najnowsze szacunki mówią, że tę formę oszczędzania na emeryturę wybrało 1,6 mln obywateli III RP. Zdaniem ekspertów, są to przede wszystkim osoby zamożniejsze, zarabiające więcej niż średnia krajowa. W efekcie, do OFE trafi nawet 20 proc. dotychczasowej składki.

 

Błażej Bogdziewicz, wiceprezes Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA tak komentuje tę sprawę:

„Ostatnie dni pokazują, że Polacy tak jak ze składaniem deklaracji podatkowych również w przypadku podjęcia decyzji o przekazywaniu części składek emerytalnych do OFE lubią czekać do ostatniej chwili. W mojej ocenie przyszłe składki przekazywanie do OFE będą na poziomie ok. 15-20 procent obecnych bez uwzględniania „suwaka”, w ramach którego ZUS będzie stopniowo przejmował kapitał zgromadzony w OFE przez osoby zbliżające się do emerytury. Uwzględniając całość transferów oraz otrzymane przez OFE dywidendy ze spółek, fundusze emerytalne powinny w dalszym ciągu otrzymywać netto gotówkę. Nie będą zatem zmuszone do gwałtownej wyprzedaży akcji, ale też nie będą miały środków na istotne zwiększenie zaangażowania na polskim rynku akcji, który w coraz większym stopniu będzie zależał od zachowań inwestorów zagranicznych. Wiele też będzie zależało od decyzji zarządzających OFE, którzy mogą rozważać przesuniecie części kapitału z polskiego rynku akcji na rynki zagraniczne. Wydaje się że polski rynek akcji może być w przyszłości bardziej zmienny niż w ostatnich latach”.

PG

28.07.2014 Caspar wśród liderów

„Parkiet” z 28 lipca 2014 r. opublikował ranking działających na polskim rynku firm asset management. Caspar AM został sklasyfikowany wśród najlepszych.

 

W zestawieniu biorącym pod uwagę liczbę obsługiwanych klientów, Caspar Asset Management znalazł się po pierwszym półroczu 2014 r. na trzecim miejscu. Warto zwrócić uwagę, bo ma to istotne znaczenie, że jesteśmy pierwszą niezależną firmą w tej klasyfikacji. Na wyższych stopniach podium w tym rankingu znajdują się wyłącznie firmy asset management należące do wielkich międzynarodowych banków.

 

Z kolei w rankingu klasyfikującym firmy asset management pod względem wielkości aktywów, Caspar AM znajduje się na szóstym miejscu i jest jedną z dwóch niezależnych firm AM w czołówce tego zestawienia.

PG

26.06.2014 Półrocze optymistów

Na zdjęciu: Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust S.A.

 

Analizy.pl zapytały kilku zarządzających o ich prognozy na drugą połowę 2014 roku. Ogromna większość z nich patrzy na zbliżające się kolejne sześć miesięcy z optymizmem. Taką samą ocenę prezentuje również Andrzej Miszczuk, Główny Strateg F-Trust.

 

Zdaniem Michała Cichosza, zarządzającego funduszem Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO), kluczowym momentem będzie ogłoszenie ile osób rzeczywiście zostanie w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Jego zdaniem, po opublikowaniu tej informacji można liczyć na dużo lepszy czas dla inwestorów giełdowych niż pierwsza połowa roku. „Inwestorzy zagraniczni mając już wyżej wymienione informacje w cenach, będą skłonni do powrotu na polski rynek, ponieważ zniknie utrzymująca się od miesięcy niepewność” – tłumaczy Michał Cichosz.

 

Nie wszyscy zarządzający wskazują jednak na kluczowe znaczenie OFE dla notowań na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zdaniem Piotra Lubczyńskiego, który zarządza funduszem KBC Akcyjny (KBC FIO), ryzyko związane z „reformą” OFE jest przez wiele osób przeceniane. Według Lubczyńskiego, inwestorzy zakładają, że w funduszach emerytalnych pozostanie tylko niewielki, kilkuprocentowy odsetek dotychczasowych uczestników. Ale zarządzający subfunduszem KBC Akcyjny jest optymistą. „Druga połowa roku będzie lepsza. Rynek polski uniezależni się też całkowicie od niepokoju związanego z Ukrainą, chyba że dojdzie do otwartej wojny, ale to mało prawdopodobny” – przekonuje. Jego zdaniem pozytywny wpływ na koniunkturę w polskiej gospodarce, a przez to również na warszawskiej giełdzie, będzie miała także poprawiająca się sytuacja gospodarcza w krajach Europy Zachodniej.

 

Optymistą jest również Jarosław Niedzielewski z Investors TFI, według którego polski rynek ma szanse pobić szczyty z listopada 2013 roku. „Jeśli to się uda i wyjdziemy powyżej 55 tys. punktów, droga na 60 tys. stanie otworem. Teoretycznie dotarcie do tego poziomu jest jeszcze możliwe, ale wydaje się bardzo trudne” – tłumaczy zarządzający funduszem Investor Akcji Dużych Spółek FIO.

Nie wszyscy są jednak aż tak dużymi optymistami. Zarządzający subfunduszem Noble Fund Akcji (Noble Fund FIO), Andrzej Lis, studzi nastroje twierdząc, że w drugiej połowie roku może dojść do przejściowego spowolnienia wzrostu gospodarczego. Symptomem tego ma być spadający wskaźnik PMI oraz luka w projektach unijnych, co może negatywnie wpłynąć na poziom inwestycji w najbliższych miesiącach. „Sytuacja na warszawskim parkiecie będzie więc zależała od tego czy spowolnienie wystąpi i jaka będzie jego skala” – tłumaczy Andrzej Lis.

 

Wiele będzie także zależało od sytuacji politycznej. Tzw. spisek kelnerów, czyli afera podsłuchowa, może doprowadzić do zwiększenia napięć politycznych, dymisji bądź odwołania rządu i w konsekwencji do wcześniejszych wyborów parlamentarnych. To, zdaniem Marka Buczaka z Quercusa, może podziałać odstraszająco na wielu inwestorów.

 

Przedstawiamy też ekspertyzę Andrzeja Miszczuka, Głównego Stratega F-Trust:

Nie należy patrzeć na rezultaty GPW w pierwszej połowie roku, aby przewidywać‎ co nas czeka w drugiej jego części roku. Zgromadziło się tak wiele emocji wśród inwestorów i zarządzających, emocji wywołanych reformą OFE, że należy nakłaniać do powrotu do analizy fundamentalnej opartej o dane ze sprzedaży, zyski, koszty oraz dane makroekonomiczne. Gospodarka światowa rośnie powyżej 2 proc., to nie jest dużo, ale jest to zachęcające. Europa, z którą Polska jest ściślej związana niż z Azją, posiada ogniwa dobrego wzrostu, ale ma trudności z przyspieszeniem. Pocieszające jest odbicie zanotowane w krajach Europy Południowej. Motorem wspomagającym polską gospodarkę są Niemcy, Wielka Brytania i Skandynawia. Można sądzić, że w Polsce utrzyma się wzrost powyżej 3 proc.

Następny istotny element, to koszt kapitału. Ten koszt spada w miarę, jak spadają stopy odsetek bankowych. Spadają zbyt wolno, ale spadają. Rada Polityki Pieniężnej może zaskoczyć rynek obniżeniem stopy referencyjnej i będzie to pozytywny sygnał dla inwestorów do kupowania akcji, a dla spółek do obniżenia kosztów finansowych.

Kursy walutowe wpłynęły ostatnio na zyskowność spółek. Wzmocnienie złotego odbiło się negatywnie na zyskach na koniec 2013 roku i początku tego roku. Wynikało to z przełożenia dochodów dewizowych na złotówki po wyższym kursie. Spółkom trzeba nieco czasu, aby dopasować się do nowej sytuacji, wynegocjować nowe ceny, zracjonalizować koszty. Mocniejszy złoty miał też dobre efekty np. przy spłacaniu długów dolarowych, czy zakupie materiałów i surowców‎. Można mieć zatem nadzieję na lepsze wyniki spółek w drugim półroczu.

Reasumując, dane makro i mikroekonomiczne wskazują na lepsze rezultaty spółek w nadchodzącym półroczu, a zatem tańszej wyceny spółek. Tańsza wycena jest zachęcająca, ale nie zawsze wystarczy do pobudzenia zakupów. Zniknie niepewność związana z OFE i to jest ważny element, bo będzie więcej wiadomo kto i kiedy będzie musiał sprzedawać akcje. Przy lepszej wycenie akcji i większej stabilności między podażą i popytem na akcje, można się spodziewać lekkiego wzrostu zakupów i przewagi popytu nad podążą. ‎Możemy liczyć też na zagranicznych inwestorów. Przywykli do dobrej rentowności na polskich obligacjach, zechcą być może sięgnąć do akcji. Polskie spółki dywidendowe nie są gorsze niż spółki w innych krajach europejskich. 

Krótko mówiąc, druga część roku zapowiada się dobrze. Można się spodziewać wzrostów na głównych indeksach, 10% na dużych spółkach i 15% na małych. Mniejsze spółki skorygowały mocno na początku tego roku, ale są nadal rześkie i kreatywne. Takie spółki lepiej dają sobie radę i szybciej dopasowują się do nowych warunków niż duże spółki z rozbudowaną biurokracją.

 

Caspar

O nas

Caspar Asset Management Spółka Akcyjna została zawiązana w dniu 3 sierpnia 2009 roku i na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja 2010 roku, prowadzi działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, ze zm., dalej: Ustawa).


Caspar AM powstał by zarządzać aktywami swoich Klientów -  inwestując je na rynku kapitałowym w szczególności w akcje oraz papiery dłużne - jako alternatywa dla dużych instytucji zarządzających aktywami, wchodzących w skład skomplikowanych, często wielostopniowych struktur, grup kapitałowych. Na tle tych podmiotów, Caspar AM zachowuje niezależność w działaniu i elastyczność względem potrzeb Klienta.
 

 

Caspar

Filozofia

 

Caspar Asset Management w centrum swojego zainteresowania stawia Klienta. Celem Spółki jest realizowanie jego oczekiwań, a motywacją, odpowiednio skonstruowany system wynagrodzeń pracowników, który w znacznej mierze zależy od osiągniętych wyników inwestycyjnych.


Caspar AM dokonuje starannej selekcji spółek, opierając się na analizie fundamentalnej, największą wagę przywiązując do wartości spółki, jej perspektyw rozwoju oraz otoczenia rynkowego. W celu dokonania właściwego wyboru prowadzone są rozmowy z zarządami spółek, analizy otoczenia prawnego oraz ich modelu biznesowego.
 

Caspar

Oferta

 

Oferta Caspar AM skierowana jest do Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, którzy posiadają nadwyżkę środków finansowych na poziomie co najmniej 1 mln PLN, nie chcą samodzielnie podejmować decyzji inwestycyjnych i wolą powierzyć środki profesjonalistom.

 

Proponowane przez Caspar AM strategie inwestycyjne skierowane są do dwóch grup Klientów. Tych liczących na ponadprzeciętne zyski, gotowych ponieść większe ryzyko – dla nich przygotowane zostały strategie agresywne, zakładające większe zaangażowanie w akcje. Drugą grupą są Klienci mniej skłonni do podejmowania ryzyka, dla których przygotowane zostały strategie: zrównoważona, stabilnego wzrostu lub bezpieczna. Ta ostatnia nie zakłada inwestycji w akcje.

 

Pobierz Opis usługi
Caspar

Kontakt

Caspar Asset Management S.A.

61-832 Poznań ul. Szkolna 5/13

caspar@casparam.pl

tel. +48 61 855 16 14


Formularz kontaktowy:


Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 2 dni roboczych


Imię i nazwisko:
Telefon:
Wprowadz numer telefonu.
*
E-mail:
Wprowadz poprawny adres email.
*
Wiadomość:
CAPTCHA Image [ Zmień obrazek ]
Przepisz kod: *

* - pola obligatoryjne do wyboru

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) podanie przez Państwa informacji jest dobrowolne, informacje te mogą być przetwarzane i wykorzystywane obecnie i w przyszłości tylko do celów marketingowych Caspar Asset Management Spółka Akcyjna. Wypełniając ten formularz, wyrażają Państwo na to zgodę. Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia. Administratorem danych osobowych jest Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Caspar Asset Management Spółka Akcyjna za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Wyślij wiadomość
Caspar Asset Management S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szkolna 5/13, 61-832 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335440, NIP 779-236-25-43, REGON 301186397, kapitał zakładowy 1.972.373,00 PLN (wpłacony w całości).
zamknij W związku ze zmianą ustawy Prawo telekomunikacyjne Caspar Asset Management S.A. informuje, że w ramach witryny internetowej stosowane są pliki „cookies” głównie w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych.
Korzystanie z witryny oznacza Państwa akceptację na otrzymywanie plików „cookies”.
W każdym czasie można zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”.
Więcej szczegółów w zakładce „Polityka plików cookies”.